איך אפשר לכתוב סיפור על לקוח מיוחד בחומוסיה של אבו ברקוביץ, כשכל הלקוחות שלה מיוחדים ונאמנים לה כבר שנים? ליאת, ...