מה גרם לי לעזוב את ניקיונות פסח ולקפוץ לרחובות העיר העתיקה ברמלה יום לפני החג? ...