מצודת צפת צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

כנסיית ההשתנות צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

כורסי צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

חומות טבריה צילם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

זה לא אני - זה הוא. מה אתה לא מאמין לי ?? בטח מאמין - אבל תסתכל עכשיו מי שוכב ...