יש מצבים בחיים אשר בן של נחת אינו יכול שלא להתערב בהם ...