בדצמבר 2016 החלטנו אני ועוד שני חברים שלי לעשות טיול מיוחד- בטן גב בזניזבר ומשם לטפס את הר הקלימנג'רו שזה ...