איזהו עשיר- השמח בחלקו (מסכת אבות ד ,א) המילון העברי מגדיר את המילה יש : קיים, נמצא, נוכח ...