נשאלתי אם אני אוהבת אתגרים . נו באמת מואה? כל אתגר הוא חוויה עבורי ועוד כזה שדרלינג שלי חלק ממנה ...