הספרים הצילו אותי, שינו את חיי, הקריאה פיתחה בי תובנות, דמיון ומקצוע לחיים. אולי בגלל זה חזרתי עגמומית מביקוריי בשבוע ...