מטרת הקמפיין "עכשיו את יודעת", להעלאת המודעות ללידה שקטה ואובדן תינוקות רכים, היא להוציא את השיח מקהילת נשים ברשת ולהשתמש ...