תודה גם לך בורא עולם על שבראת את אשתי למעני ויצרת אותה בצלמי ובשרי. אולם, בקשה קטנה לי אליך, בפעם ...