עונת החוביזה בשיאה עכשיו. מה אפשר לעשות איתה? כל מה שעושים עם תרד, רק בזול יותר. כלומר בחינם. שחר שילוח ...