שולי רנד נעדר וחושף את חרפתה של המדינה וכשלונה בטיפול ביזמים והחולמים שבה. לפעמים גם האמונה החזקה ביותר לא יכולה ...