הספר מסביר בגובה העיניים ובמילים פשוטות וברורות מתי נכון לקנות נדלן וניירות ערך ומתי למכור אותם; כיצד ללמוד על המצב ...

נסיך יהודה מאמין בגאולה שתבוא לאחר שדרוג הנצרות והאסלאם לשבע מצוות בני נח, ובחיזוקו של עם ישראל וסיום שנאת היהודים ...