פרשת המסרונים היא פרשה מטלטלת שמעיבה על אמון הציבור במערכת המשפט בתקופה רגישה במיוחד, אבל אסור לאפשר לה להסיח את ...

בתי החולים ששוכחים שהם בראש ובראשונה מוסדות רפואיים שאמורים לתת טיפול לכל דורש ומקיימים סלקציה בזויה בין ראויים לפסולי טיפול, ...