האם אנחנו זוכרים לברך ולהודות על מה שיש לנו בחיים? שום דבר איננו מובן מאליו. המסע אל תוך הנפש מתחיל ...