בתוך חדרי ליבי חבויים חדרי חושך קטנים, מקופלים, ישנים ולא בשימוש. שם השארתי זיכרונות ילדות, שנסלחו והתמוססו כעננים. כאשר חדרי ...