פרוטוקול הצעת חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי מיום 1… הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016, … חלק 2 הצעת חוק ...