"אני יכולה לשבת ולהסתכל עליך במשך שעות, להסתכל ולצלול לתוך ים אינסופי של הרהורים ומחשבות". מכתב מרגש של אימא מושקי, ...