מומלץ מאוד! מתאים לכל אישה. גם מי שאינה מחוברת לקיום המצוות תוכל ליהנות מהספר ולהעמיק בחיבור שלה עם עולמה הרוחני/הפנימי. ...