כבר שבע שנים שאני ערה ברציפות! ומאז שטוי נכנס לחיינו אז השקיות השחורות מתחת לעיניים הפכו לשקיות זבל ענקיות, נראה ...