חברי מועצת עיר עושים את תפקידם ללא תגמול כספי ואף מכניסים את היד לכיס בשביל לקדם רעיונות ולהיות מבוטחים כנגד ...

משולחנה של חברת מועצת עיר... ההתרגשות הגדולה שלי ביום הראשון בו קיבלתי מושב כחברת מועצת עיר בישיבות המועצה-התחלפה מהר מאוד ...