זה לא נגמר עד שזה לא נגמר תקופת מעבר דירה היא תקופה מאוד לחוצה. תקופה כזו עמוסה התקשרות עם בעלי ...