חברים יש מכל מיני סוגים יש חברים טובים נפלאים כאלו שנלחמו יחד במלחמות ואחרי כך נלחמו זה בזה בחיים. האדם ...