מדריך מקוצר לאירוע בהפתעה כשיש זמן מועט להתאפר ...