מה קורה כשאני מחליט לא להיות חבר כשאני מתרגז וכועס? ומה יקרה כשחברי יכעסו עלי? ...