מר וגברת הנליין יושבים זה מול זה בחדר קטן. שולחן מפריד ביניהם, עליו מונחים ספרים - שלו פתוח, שלה סגור. ...