מצד אחד אתם לא יכולים להחזיק בבטן את ההתרגשות, אך מצד שני אתם רוצים לתת לאם זמן התאוששות רגע אחרי ...