היא רועדת כולה, עומדת, לא זזה, קפואה. סוף יולי אוגוסט. 30 מעלות בצל, זה בטח לא מקור. עומר אדם מתנגן ...