אינפלציה של קרבות ומתח עלילתי עד שהקורא מפתח אדישות, לצד הרפתקה היסטורית סוחפת. אחריה כבר ברור, שיובל ירח היה כל ...