זרה/אלינוער ג. Undertow/Elinoar G. הוצאת אופיר ביכורים, 2014 347 עמ' אלה, הייטקיסטית נמרצת ובטוחה בעצמה, אבל כשהעבודה מסתיימת והיא נמצאת ...