כשראיתיך לראשונה  נעצרה בי הנשימה   זעה כסתה גופי  מבלי שרציתי  מיד חשתי  עד כמה  אני אוהב  ורק אותך     ממבט ...