באופן זמני, הכל לנצח נשאר, רק האהבה אחריך, אחרת זמני הוא אני, על זמן שאול, חי, יש שיגידו שאול זה ...