אחרי שנתיים וחצי, חזרתי לסדנת זמן מדבר, המקום בו מצאתי את קולי שנבלע בתוך סבך הצריך והחייב. אותם פלאי טבע ...