הסיפור של רפורמת "סיר הלחץ" בחינוך הוא סיפורם של ילדים עם פוטנציאל שהמערכת לא רואה כמעט היום ושבעקבות הרפורמה עומדים ...

פציעות ילדינו במסגרת בית הספר מכוסות על ידי הביטוח שאנו משלמים בתחילת השנה. ומה לגבי פציעות מחוץ לכותלי בית הספר? ...