כיצד מגנים על זכויות הקטינים בעבודה ומסייעים להם לקבל תגמול הוגן? בני נוער שיוצאים לעבוד בכל השנה זה עניין שכיח ...