אמנם השיטה של זיפות גגות נחשבת לשיטה ותיקה יחסית, וכיום יש חומרים אחרים שבהם אפשר להשתמש לטובת האיטום של הגג, ...

איטום באמצעות זיפות גגות כולל מריחה של שכבת זפת מיוחדת. מטרת הזיפות היא לאטום את הגג ולהגן עליו מפני נזילות, ...