כי מה לה למרירות בעולמנו השביר? משאירה אותה לחפצים ביקרה, תנו לי רק שוקולד מריר. ...