לאחרונה התחלתי להיזכר כי אני אישה, אז ההתחלתי להתאפר, והשלב הראשון הוא טיפול פנים אז הגעתי לזיו פנינת הקסם בבלי, ...