ההגדרה של רכב מסחרי בינוני , מתייחסת לרכב עם שורת מושבים אחת או בלי מושבים, כמו גם תא מטען גבוה ...