המהנדס רפי גיל  (רפאל גיל)  משיק קורס בוחן איכות מבנים וכתיבת חוות דעת  לראשונה בישראל המהנדס רפאל גיל משיק קורס הסמכה ...