אם היו אומרים לכן, נו טוב לכם, בעצם גם וגם, שמהיום והלאה אתם נמצאים בזוגיות פתוחה, שבה לגיטימי להיות בקשר ...

הזוגיות "המודרנית" פנים רבות לה. המחזה "זוג פתוח" המועלה בתיאטרון חיפה נכתב על ידי בני הזוג דריו פו ופרנקה רמה. ...