ממה אנחנו מפחדות באמת? -מה מפחיד אותך בלהיכנס לקשר איתו? – שיפגע בי – איך הוא יכול לפגוע בך? -הוא ...