רק ממבטך, אני מבין האמת, מבין ההבדל בין העיקר והתפל, מעייניך חש, נאהב ואוהב, אם הכאב קיים… או מרפה, משפתייך ...