יש ימים ויש ימים לא תמיד צריך לדבר, לפעמים אפשר גם לשתוק, או לשלוט על הייצר לדבר…. אפשר לפעמים קצת ...