אריה דריפוס מדבר על חלומות, על הגשמות ועל מה חשוב או שבעצם לא חשוב כלל. במקבץ סיפורים זה, הוא נוגע ...