והצעירים של היום הזקנים של המחר חושבים טובים יותר אז אולי חושבים…. אבל….בעצם… כולם צריכים לחשוב…  רק קצת פחות…  והרבה יותר ...