החיים עם אשתי רגילים ונורמליים. אנחנו מגדלות ילדים ומינוס בבנק ואנחנו לא זקוקות לאישור שלכם על האהבה שלנו, אבל נמשיך ...

בספר על חיי משפחתו של אביעד פרידמן יש רגעי משבר וקושי לצד צחוק ושמחה, רגעי דחיה וחוסר סובלנות יחד עם ...

כבר כמה שנים שאני מוקפת בנשמות טובות שמנסות להציל אותי ואני צועקת הצילו! הצילו אותי מהם בבקשה ...