ספר זה הוא איננו יומן מסע סטנדרטי, זהו ספר המזמין את הקורא להצטרף לזהבה שילון בשני מסעותיה להודו, להתנסויות חדשות, ...

זהבה שילון לא התייעצה עם בני משפחתה לגבי ההחלטה לנסוע להודו, אלא בחרה להגיד בארוחה משפחתית על הנסיעה להודו. ...