מהרגע שבו דרסת את גרושתי ואת אמיתי - לא עצרת לרגע לבדוק מה מצבם. לא את, ולא מי מטעמך. לא ...