ושוב זה קרה…בגלל צעיף קטן… ושוב זה קרה, בגלל צעיף קטן… שהסתיר וגילה , את שאסור לראות,אבל…   מבלי להתכוון, ...